Club
Start
Club
Club
Club
Club
Wedstrijd
Wedstrijd
Wedstrijd
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Reglement
Foto
Foto
Foto
Foto
Foto
Vis
Sponsors
Links
Club
Club
Club
Wedstrijd
Reglement

ALGEMENE VERGADERING

ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019 OM 19 UUR


in het lokaal CAFE DENDERHOF", Zandbergenplein 14 te  Zandbergen.

DAGORDE

OM 19 UUR:

1. Prijsuitreiking zondagvissen en zaterdagvissen.

    Het bestuur vraagt met aandrang dat elk lid zijn prijs persoonlijk zou komen in ontvangst nemen.


2. Betalen lidgeld: het lidgeld voor het seizoen 2020 bedraagt 60 euro.

    Op deze A.V. of door storting op rek.: BE40 1054 0290 2963 van DE BICKEVISSERS

    TE BETALEN VOOR 1 DECEMBER 2019


3. Afrekenen drankverbruik en bijdrage genodigden (zie bijlage).

    TE BETALEN: op deze A.V. of door storting op rek.: BE40 1054 0290 2963 van DE BICKEVISSERS.

                              VOOR 23 NOVEMBER 2019.


4. Rondvraag - Mededelingen.


OM 20 UUR: Gezellig samenzijn  (KLIK HIER)

              

AANDACHT


Leden die de club wensen te verlaten worden vriendelijk doch met aandrang

verzocht dit telefonisch mede te delen aan de secretaris (0476/84 25 96)

VOOR 15 NOVEMBER 2019 + sleutel kantine terugbezorgen a.u.b.

Mededelingen

DE BICKEVISSERS